Guangzhou Metro Line 13 Timetable

Guangzhou Metro Line 13 Timetable 

Line 1 ,    Line 2 ,   Line 3 ,   Line 4 ,    Line 5,    Line 6 ,   Line7,    Line 8Line 9 ,    Line 13Line14,    GuangFo Line,    Guangzhou APM,      Guangzhou Metro Map 2019 
Service Time
Direction
First Train
Last Train
Number Station to Yuzhu to Xinsha to Yuzhu to Xinsha
13 | 01
Yuzhu 6:15 22:50
13 | 02
Yufengwei 6:14 6:18 22:58 22:53
13 | 03
Shuanggang 6:11 6:20 22:55 22:55
13 | 04
Nanhai God Temple 6:08 6:24 22:52 22:59
13 | 05
Xiayuan 6:19 6:08 22:49 23:02
13 | 06
Nangang 6:16 6:10 22:46 23:05
13 | 07
Shacun 6:11 6:14 22:41 23:09
13 | 08
Baijiang 6:08 6:18 22:38 23:13
13 | 09
Xintang 6:05 6:21 22:35 23:16
13 | 10
Guanhu 6:01 6:10 22:31 23:19
13 | 11
Xinsha 6:00 22:30

Check Also

Guangzhou Baiyun Airport Shuttle Bus: Transfer between Terminal 1 (T1) and Terminal 2 (T2)

Transportation between Terminal 1 and Terminal 2 Inter-terminal shuttle bus for TI and T2 (Airport …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *